Ministerie stelt voor om maximaal een jaar door te rijden met verlopen rijbewijs voor 75+

Het ministerie van I&W heeft voorgesteld dat 75-plussers vanaf 1 december 2019 onder bepaalde voorwaarden één jaar mogen doorrijden als hun rijbewijs verlopen is. Op deze manier wil het ministerie de hinder van de lange doorlooptijden bij de medische beoordeling bij het CBR verlichten.

We spreken in dit geval over administratieve verlenging die wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. In september is er al door de ministerraad ingestemd met dit voorstel. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor welke 75-plussers geldt de regeling?

  • Een B (auto), BE (auto + aanhanger), A (motor), T (trekker)-rijbewijs hebben
  • Een volledig en correct ingevulde gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verlopen is
  • Een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. Die blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.
  • De regeling geldt niet voor 75-plussers die een rijbewijs hebben dat voor 1 of 3 jaar is afgegeven. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen geen gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie. De categorieën C, CE, D en DE vallen ook buiten deze regeling. Dit wegens de Europese regelgeving.

Alleen in Nederland

Deze nieuwe regelgeving geldt alleen voor het rijden in Nederland. Bestuurders mogen niet met een verlopen rijbewijs in het buitenland rijden. Dit komt doordat de politie in het buitenland niet het Nederlandse Rijbewijzenregister kan raadplegen. Een verlopen rijbewijs geldt niet als een identiteitsbewijs.

Een betrokken bestuurder kan bij gebruikmaking van deze regel het volgende verwachten:

  • De geldigheidsduur van het rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd vanaf het moment dat het rijbewijs verloopt. De betrokkene ontvangt hier een brief van het CBR over.
  • De betrokkene houdt het huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
  • De RDW registreert in het Rijbewijsregister dat het rijbewijs administratief verlengd is. Als de politie om het rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat het verlopen rijbewijs nog geldig is.
  • Het CBR beoordeelt in de tussentijd de rijgeschiktheid aan de hand van de Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR de rijgeschiktheid beoordeeld heeft, ontvangt de betrokkene een brief en vervalt de administratieve verlenging.
  • Vervolgens kun je bij de gemeente een afspraak maken om het rijbewijs te verlengen.
×

 

Hi!

Klik hieronder op onze klantenservice chat en stel je vraag!

× Stel je vraag